Amadekirin: Delil Mirsaz NAVENDA ÇAND Û HUNERA DİCLE Dêrika Hemko


tu eşqe ez eşîqê te mê aşíqê bejna te mê tu heyvî şewqa te mê şewqa lí ser çavê te mê oy cano bê te na be bê te birîn derman na be bi ciwanî evîn xwêşe ez ciwanîm dêl kal né ke tu dêrde ez dermanê te mê dermanê birîna te mê tu darî ez pelê te mê pelê li ber koka te mê oy cano bê te na be bê te birîn derman na be bi ciwanî evîn xwêşe ez ciwanîm dêl kal né ke tu çême ez ava te mê ava li ber linge te mê tu deştî ez ax a te mê axa li ser welatê te mê oy cano bê te na be bê te birîn derman na be bi ciwanî evîn xwêşe ez ciwanîm dêl kal né ke oy cano bê te na be bê te birîn derman na be bi ciwanî evîn xwêşe ez ciwanîm dêl kal né ke


Newroza le Ukraina Odessa 2013 Hozan Simar by : JAN Derik


Newroza le Ukraina Odessa 2013 Hozan Simar by : JAN Derik


يا ميسي يا كردي - يوزعععععععععععع


derika hamko ديركا حمكو


ديركا حمكو - Derika hamko