Pesničky z kasína 19 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom Účinkujú: Disk, Bečkovi chlapci, Maguranka, Oľga Baričičová, Štěpán Machala, Duo Aramis, Ľudovít Kašuba


Pesničky z kasína 17 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom


Pesničky z kasína 42 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom, (P) & (C) 2017 Semeš Recording


Pieseň z CD výberovky Spievajme kamaráti


Pesničky z kasína 17 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom


Pieseň z CD albumu Neskrotná láska (P) 2007, Semeš Recording


Pesničky z kasína 36 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom, (P) & (C) 2016 Semeš Recording


Pesničky z kasína 61 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom, (P) & (C) 2018 Semeš Recording


Pesničky z kasína 11 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom. Účinkujú: M plus M, Duo Adamis, Ján Hruška, Rubín, Duo Rytmus, Marta Križanová


Pesničky z kasína 2 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom. Účinkujú: Duo Aramis, Dušan Grúň, manželia Osičkoví, Akropola, Marcel Zmožek, Jadranka


Pesničky z kasína 29 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom Účinkujú: Prameň, Karol Halan, Duo Aramis, Rubín, Bečkovi chlapci, Mája Velšicová


Pesničky z kasína 2 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom. Účinkujú: Duo Aramis, Dušan Grúň, manželia Osičkoví, Akropola, Marcel Zmožek, Jadranka


Pesničky z kasína 29 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom Účinkujú: Prameň, Karol Halan, Duo Aramis, Rubín, Bečkovi chlapci, Mája Velšicová


Pesničky z kasína 42 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom, (P) & (C) 2017 Semeš Recording


Pesničky z kasína 19 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom Účinkujú: Disk, Bečkovi chlapci, Maguranka, Oľga Baričičová, Štěpán Machala, Duo Aramis, Ľudovít Kašuba


Pesničky z kasína 17 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom


Pesničky z kasína 29 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom Účinkujú: Prameň, Karol Halan, Duo Aramis, Rubín, Bečkovi chlapci, Mája Velšicová


Pesničky z kasína: Gala pri jazere, (P) & (C) 2017 Semeš Recording


Pesničky z kasína 42 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom, (P) & (C) 2017 Semeš Recording


Pesničky z kasína 45 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom, (P) & (C) 2017 Semeš Recording


Pesničky z kasína 5 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom. Účinkujú: Vladimír Čečot, Stano Vitáloš, Nová Galánečka, Duet, Peter Kliment, Silvia Klimentová, Marta Vančová, Progres


Pesničky z kasína 42 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom, (P) & (C) 2017 Semeš Recording


Pesničky z kasína 2 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom. Účinkujú: Duo Aramis, Dušan Grúň, manželia Osičkoví, Akropola, Marcel Zmožek, Jadranka


Pesničky z kasína 19 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom Účinkujú: Disk, Bečkovi chlapci, Maguranka, Oľga Baričičová, Štěpán Machala, Duo Aramis, Ľudovít Kašuba


Pesničky z kasína 29 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom Účinkujú: Prameň, Karol Halan, Duo Aramis, Rubín, Bečkovi chlapci, Mája Velšicová


Pesničky z kasína: Gala pri jazere, (P) & (C) 2017 Semeš Recording


Pesničky z kasína: Gala pri jazere, (P) & (C) 2017 Semeš Recording


Pesničky z kasína 61 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom, (P) & (C) 2018 Semeš Recording


Pesničky z kasína 2 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom. Účinkujú: Duo Aramis, Dušan Grúň, manželia Osičkoví, Akropola, Marcel Zmožek, Jadranka


Pesničky z kasína 42 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom, (P) & (C) 2017 Semeš Recording


Pesničky z kasína 5 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom. Účinkujú: Vladimír Čečot, Stano Vitáloš, Nová Galánečka, Duet, Peter Kliment, Silvia Klimentová, Marta Vančová, Progres


Pesničky z kasína 35 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom, (P) & (C) 2016 Semeš Recording


Pesničky z kasína 69 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom, (P) & (C) 2018 Semeš Recording


Pesničky z kasína 11 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom. Účinkujú: M plus M, Duo Adamis, Ján Hruška, Rubín, Duo Rytmus, Marta Križanová


Pesničky z kasína 61 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom, (P) & (C) 2018 Semeš Recording


Pesničky z kasína 19 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom Účinkujú: Disk, Bečkovi chlapci, Maguranka, Oľga Baričičová, Štěpán Machala, Duo Aramis, Ľudovít Kašuba


Pesničky z kasína 17 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom


Zpívá: Duo Yamaha


Pieseň z aktuálneho CD albumu Ľudovíta Kašubu Jambo Bambo (P) & (C) 2016 Semeš Recording


Účinkujú: Pavol Stašák, Manželia Osičkoví, AT Band, Adamis, Krasňanci, Peter Stašák